Loonwerk

Loonwerk

Het agrarisch loonwerk van ons bedrijf is hoofdzakelijk gericht op het uitvoeren van zaai en oogst werkzaamheden ten behoeve van de veehouderij. 
Daarnaast verspreiden wij voor akkerbouwbedrijven mest, compost, kalk etc.