Gras

Gras

Ons bedrijf is gelegen tussen het stroomdal van het "Schoonerbekerdiep" en het hoogveengebied "Bargerveen". Een grootdeel van de landerijen bestaat uit grasland van melkveehouders. Het opnieuw inzaaien of het doorzaaien van grasland is dan ook een veel voorkomende taak.
Ten behoeve van de voederwinning bieden wij de mogelijkheid om het gras te maaien, te harken, te hakselen en met de ladewagen in te kuilen. In het seizoen kunnen wij u garanderen dat we eventueel binnen 24 uur uw oogst binnen halen zodat er een goed produkt in de kuil ontstaat. Zowel op de hakselaar als de ladewagen zijn hulpmiddelen aanwezig om fourage middelen toe te voegen.